Ανόρθωση Στήθους

Η βαρύτητα, η απώλεια βάρους, ή ατροφία του μαζικού αδένα όπως και η ηλικιακή αλλαγή του μαστού μπορεί να επιφέρουν προβλήματα αισθητικά όπως είναι η πτώση μαστού, η χαλάρωση και αλλαγές της ανατομικής θέσης του αδένα, θηλής κ.λ.π.

Όπως αναφέρεται πιο πάνω οι αλλαγές αυτές στο αισθητικό αποτέλεσμα γίνονται με δυο διαφορετικούς τρόπους ο ένας είναι η πτώση του μαστού και ο άλλος είναι η απώλεια όγκου του αδένα και των λιποδών στοιχείων του μαστού.

Στις περιπτώσεις που έχουμε μικρού βαθμού πτώση του αδένα και μεγάλη απώλεια  του  όγκου αυτού, δηλαδή ατροφία, η περιθηλαία ανόρθωση με τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης, αποτελεί την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση για την ανάκτηση του όγκου. Σε μεγαλύτερου βαθμού πτώση μπορούμε να έχουμε ανόρθωση με τομή γύρω από την θηλή και μια κάθετη τομή. Ενώ σε περιπτώσεις πολύ μεγάλου βαθμού πτώσης και χαλάρωσης του στήθους η τομή είναι το ανεστραμμένο Τ, δηλαδή τομή γύρω από τη θηλή, μια κάθετη και μια οριζόντια τομή στην υπομάστιο πτυχή.

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 2-3 ώρες και μπορεί να χρειασθεί ένα βράδυ παραμονή στην κλινική. Ιδιαίτερος πόνος δεν υπάρχει και η ανάρρωση του ασθενούς ολοκληρώνεται σε 2-4 ημέρες. Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην αθλητική δραστηριότητα στον 2 μήνα μετεγχειρητικά, πάντα όμως έχοντας ως γνώμονα την επούλωση της τομής μας.

Χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράμματα και η ασθενής φοράει ελαστικό μαλακό στηθόδεσμο για 2-3 εβδομάδες. Η επιλογή της τεχνικής για το σωστό αποτέλεσμα θα γίνει από τον Πλαστικό Χειρουργό και αφού γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις θα σας προταθεί και επεξηγηθεί η συγκεκριμένη παρέμβαση.

Ο Δρ. Ανδρέας Ιωαννίδης θα επιλέξει την καταλληλότερη τεχνική λαμβάνοντας υπόψιν  την επιθυμία του ασθενούς.

Συμπληρωματικά με το πέρας της επέμβασης γίνεται και μια σειρά συνεδριών LP laser για γρήγορη και ανώδυνη ανάρρωση και εξαφάνιση των ουλών.

Παραδείγματα πριν και μετά

Πατήστε στην εικόνα για μεγένθυση

Δρ. Ανδρέας Ιωαννίδης
Επικοινωνείστε μαζί μας και κλείστε άμεσα ραντεβού

Επιλέξτε το ραντεβού σας με video κλήση ή με επίσκεψη σε κάποια απο τις κλινικές μας!
TOP