Όροι και Προυποθέσεις – Τρόποι Πληρωμής – Ακύρωση Υπαναχώρηση

Όροι και προϋποθέσεις

Το Virtual ηλεκτρονικό ραντεβού είναι μια πλήρης αναλυτική ενημέρωση με τον Δρ. Ανδρέα Ιωαννίδη συνολικής διάρκειας 40 λεπτών. Για να ισχύει πρώτα θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα από το ιατρείο και κατόπιν να γίνει ο προγραμματισμός του ραντεβού.

Τρόποι πληρωμής

  • Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση έως και 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού
  • Μέσω payment link όπου ο υποψήφιος εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ακολουθώντας τα βήματα
  • Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό της εταιρείας

Πολιτική ακύρωσης

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα ακύρωσης και μεταφοράς του ραντεβού, ενημερώνοντας το ιατρείο έως και 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού και μπορεί να το πραγματοποιήσει έως και 3 μήνες από την ημερομηνία πληρωμής.

Σε περίπτωση που για κάποιους λόγους δεν γίνει έγκαιρη ακύρωση του προγραμματισμένου ραντεβού, για να πραγματοποιηθεί ο επαναπρογραμματισμός του με δική σας υπαιτιότητα θα πρέπει να επαναληφθούν όλα τα αρχικά βήματα και να γίνει επιπλέον χρέωση για καινούριες ημερομηνίες.

Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης έως και 3 ημέρες πριν από το προγραμματισμένο του ραντεβού. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:­

  1. Για τη δήλωση υπαναχώρησης ο πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την γραμματεία για την ακύρωση, υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία δεν έχει ήδη εκτελεστεί.
  2. Για αλλαγή της ημερομηνίας του προγραμματισμένου ραντεβού ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τουλάχιστον 3 ημέρες πριν με τη γραμματεία για συνεννόηση και επαναπρογραμματισμό.
  3. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την ενημέρωση υπαναχώρησης του πελάτη.
  4. Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αρχική είσπραξη. Η επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.